Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd.

  • 3528, Jianan Road, Tongyuan Town, Haiyan County,
             Zhejiang Provence, China
  • +86-573-86950079
  • +86-573-86618032
  • info@jinxiagroup.com

Mobile Version